Labyrint světa
a ráj srdce / 400 let

Umělecké dílo pro podporu bydlení lidí s autismem

Získejte výtvarný klenot a podpořte bydlení pro lidi s autismem!

Hledání domova v labyrintu světa

Své nejznámější dílo napsal Jan Amos Komenský před čtyřmi sty lety, ale pro některé lidi zůstává svět labyrintem do dnes. A k tomu, aby našli ráj ve svém srdci, potřebují vydatnou podporu okolí.

Výtvarník Miroslav Huptych to dobře ví. Umělec, který za Ilustrace této knihy získal v roce 2020 cenu Magnesia Litera, se rozhodl ke kulatému výročí vydat výpravný nástěnný kalendář s novými kolážemi (prodej kalendáře byl již ukončen).
Ke kalendáři navíc vydal limitovanou sérii velkoformátových uměleckých pláten v nákladu 33 kusů. Každé je označeno unikátním číslem a doprovází ho certifikát pravosti. 

Výtěžek z prodeje věnuje projektu stavby bydlení pro lidi s autismem v Měšicích u Prahy.

Velkoformátový klenot s dobročinným přesahem

Jedinečná cesta do fantazie

Ilustracím nejznámějšího díla učitele národů se Miroslav Huptych věnuje už více než 10 let. Dílo se surreálnými kolážemi tvoří fantastický vesmír, v němž lze nekonečně dlouho hledat smysl lidského putování i jeho duchovní přesahy.

Velkoformátové panorama

Velkoformátové plátno s výjevy z ráje. Svým úctyhodným rozměrem (288×120 cm) bude ozdobou každé místnosti.

Pomoc lidem s autismem

V Česku je kritický nedostatek pobytových služeb pro lidi s autismem a vyššími nároky na péči. Výtěžek z kalendáře bude financovat výstavbu domova, kde dostanou patřičnou podporu a budou moci prožít důstojný život.

400. výročí J. A. Komenského

Komenský dokončil svůj nejznámější rukopis roku 1623. Vysoká výtvarná hodnota, kvalitní materiál a velkorysé rozměry potěší milovníky historie, umění a díky certifikátu pravosti i sběratele.

Artefakt, spojující moudrost starého textu, moderní hravou fantazii a charitativní účel, obohatí domov či kancelář každého, kdo mu otevře své dveře.

Koupí uměleckého plátna podpoříte domov pro lidi s autismem

V Česku je kritický nedostatek bydlení a sociálních služeb pro lidi s autismem. Nákupem to pomůžete změnit.

Mirek Huptych, ilustrátor

Vždy mi záleželo na těch, kteří neměli štěstí. Teď jim můžu pomoci k důstojnému životu.

Výtvarník, básník a arteterapeut Miroslav Huptych (1952) měl v životě vždy blízko k tématu duševního zdraví a jinakosti. Pracoval jako zdravotní bratr, terapeut na krizovém centru nebo v léčebně pro drogově závislé. „Moji přátelé vychovávají dceru s autismem, takže vím, jak obtížná ta péče je a jak málo existuje podpůrných služeb,“ vysvětluje. „A tak mě napadlo, že bych mohl svým dílem přispět k tomu, aby se to zlepšilo.

Dílem Jana Amose Komenského se Huptych zabývá už dvě dekády a považuje jej za literární skvost, v němž se skrývá řada užitečných poselství i pro dnešní dobu. Na motivy Labyrintu světa a ráje srdce vydal už několik kalendářů, tím aktuálním chce tuto svou tvůrčí éru završit. „Myslím, že jsem našel konečný výraz, s nímž jsem spokojený,“ shrnuje umělec, „a nejvíc mi dělá radost, že kalendář nejen potěší diváky, ale taky někomu pomůže.

Více slov autora o práci na kalendáři

Získejte výtvarný klenot a podpořte bydlení pro lidi s autismem!

Čeká na Vás jedno z 33 velkoformátových uměleckých pláten. Darujte kousek umění sobě, přátelům nebo do vaší firmy. Objednejte si váše plátno už nyní!

Ozvěte se Janu Mikulovi:

+420 602 282 332

Vydání kalendáře podpořili

Vydání kalendáře a výstavbu domova pro lidi s autismem v Měšicích laskavě podporují firmy i jednotlivci. Všem srdečně děkujeme!

Měšice 33 jsou společným projektem dvou organizací, které usilují o zajištění kvalitního života lidí s autismem.

Logo Děti úplňku

Děti úplňku vznikly jako sdružení rodičů dětí s autismem nespokojených s žalostnou situací a pasivitou ze strany státu. Věnuje se zejména osvětě, lobbyingu za zlepšení sociálních služeb a zavádění inovativních metod podpory.

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) už více než dvacet let poskytuje těmto lidem širokou paletu služeb a úspěšně provozuje obdobný domov v Libčicích – první zařízení svého druhu v České republice.